Bài học tiếng Anh trực tuyến riêng

Các lớp học tiếng Anh của chúng tôi bắt đầu từ 17 đô-la.

KHÔNG CAM KẾT

Chưa có kế hoạch dài hạn. Mua trước tín chỉ khi bạn cần chúng.

THỜI GIAN LINH HOẠT

Đặt chỗ cho bài học khi cần thiết trong vòng 24 giờ

BÀI HỌC RIÊNG

Nhận bài học một-đối-một từ các giáo viên trên toàn cầu.

CÁCH VẬN HÀNH

Đăng ký

Đăng ký để được sử dụng tài liệu miễn phí ngay

Mua tín chỉ

Mua tín chỉ theo kế hoạch tài chính của bạn

Bài học 25 phút

Sách học được thiết kế linh hoạt.

Nhận phản hồi

Lợi ích từ việc phản hồi và kiểm soát việc học của bạn.

LIVE EXPERIENCES

NHIỆM VỤ

Các bài học không quá dài và mỗi lần bạn học với một giáo viên khác. Bạn học cách nói chuyện của những người khác nhau. Thời gian của bạn sẽ không bị lãng phí. Bạn được học trong toàn bộ thời gian.

HYUN-SOO KIM

Thực hành với một giáo viên đã giúp tôi tìm được việc làm. Tôi thực hành trả lời các câu hỏi và thực hành bài thuyết trình của mình và cách trình bày ý tưởng của mình.

khi học trong lớp, bài học diễn ra khá nhanh với bạn. Khi học cùng một bài học với một giáo viên, bạn sẽ hiểu sâu hơn

AKASH CHAUDHARY

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

teacher-1

Jeffrey Stone

teacher-2

Lauren Markey

teacher-3

Tony Bonazzo

teacher-4

Rhea Basu

teacher-5

Jane Whiteing

teacher-6

Terri Myhra

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG HỌC TIẾNG ANH?

Các lớp học tiếng Anh của chúng tôi bắt đầu từ 17 đô-la.

TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Tất cả học sinh sẽ được miễn phí tham khảo các tài liệu học tập cao cấp bao gồm:

Học video, Bài học ngữ pháp, Mẹo học tập và các bài được chọn tại Phòng Đọc Sách .

ĐĂNG KÍ MIỄN PHÍ