How well do you speak English?

Let's find out!

Bài học tiếng Anh trực tuyến riêng

Our English lessons start at $21.

KHÔNG CAM KẾT

Chưa có kế hoạch dài hạn. Mua trước tín chỉ khi bạn cần chúng.

THỜI GIAN LINH HOẠT

Đặt chỗ cho bài học khi cần thiết trong vòng 24 giờ

BÀI HỌC RIÊNG

Nhận bài học một-đối-một từ các giáo viên trên toàn cầu.

CÁCH VẬN HÀNH

Đăng ký

Đăng ký để được sử dụng tài liệu miễn phí ngay

Mua tín chỉ

Mua tín chỉ theo kế hoạch tài chính của bạn

Bài học 25 phút

Sách học được thiết kế linh hoạt.

Nhận phản hồi

Lợi ích từ việc phản hồi và kiểm soát việc học của bạn.

LIVE EXPERIENCES

VIDEO LESSONS

NHIỆM VỤ

Các bài học không quá dài và mỗi lần bạn học với một giáo viên khác. Bạn học cách nói chuyện của những người khác nhau. Thời gian của bạn sẽ không bị lãng phí. Bạn được học trong toàn bộ thời gian.

HYUN-SOO KIM

Thực hành với một giáo viên đã giúp tôi tìm được việc làm. Tôi thực hành trả lời các câu hỏi và thực hành bài thuyết trình của mình và cách trình bày ý tưởng của mình.

khi học trong lớp, bài học diễn ra khá nhanh với bạn. Khi học cùng một bài học với một giáo viên, bạn sẽ hiểu sâu hơn

AKASH CHAUDHARY

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

teacher-1

Lauren Pretorius

teacher-2

Lauren Markey

teacher-3

Lesley Lawson

teacher-4

Rhea Basu

teacher-5

Jane Whiteing

teacher-6

Nisha Kholi

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG HỌC TIẾNG ANH?

Our English lessons start at $21.

Tips to make your learning easier

We recommend that you read what our teachers have to say about learning how to speak English, because remember, 'Learning WHAT to do can save you years of time!’

 

Sharky’s Tip #16

Read graded readers as your main reading material if you are trying to learn English. What are graded readers? Graded Readers are novels and non-fiction books that have been especially written for international English students. The vocabulary and sentences have been simplified for you, and the books are graded into levels to help you choose… Read more »

Sharky’s Tip #15

Poinsettias at Christmas Have you ever seen a Poinsettia plant? You can google it and see these bright red plants. They are very beautiful and are popular at Christmas in North America and in South Korea. Poinsettia plants are native to Central America, especially in an area of southern Mexico known as ‘Taxco del Alarcon’… Read more »

Sharky’s Tip #14

Christmas Stockings Have you ever seen large stockings hanging from a fireplace at Christmas time? You can google pictures of Christmas Stockings and see lots of examples. There is a beautiful story of how the tradition began. Folklore tells the story of a kind, rich European man whose wife had died of an illness leaving… Read more »